de Verhalen

bestel hier het boek
‘HOFLEVERANCIERS’

Kees Ouwendijk zittend op zijn werkbank in de werkplaats

Betrouwbare vakman die in bescheidenheid rondkijkt

Alleen het beste is goed genoeg voor de opdrachtgever, het is een diep gevoelde drijfveer van zowel de directie als de zeer veelzijdige werknemers, die alle mogelijke bijscholing krijgen.

Linda en Kees Ouwendijk ontvangen het wapenschild Hofleveranciers

De familie Ouwendijk uit Overschie is van oudsher altijd een geslacht van watermolenaars geweest. Met de komst van een elektrisch gemaal aan de Achterdijk (1919) verandert dit. Molenaar Willem Christiaans zoons Willem en Cornelis begonnen daarop een timmerbedrijfje – Gebroeders Ouwendijk – in een loods achter het huis aan de Achterdijk. Het is een primitieve bedoening, zonder water, verwarming of toilet en de gebroeders nemen al het werk aan dat ze kunnen krijgen, zoals het repareren van een strijkplank (60 cent) of een roeiboot (31 gulden 35 voor 57 uur).

Van klein naar groter

In de twintiger jaren gaat het de Gebroeders Ouwendijk voor de wind. Het blijken echte ondernemers. Er komen nieuwbouwprojecten en er wordt bouwgrond aangekocht om voor eigen risico huizen op te bouwen voor de verhuur. De crisis en de Bezetting raken het bedrijf hard, maar het bedrijf blijft voortbestaan, dankzij het eerder opgebouwde kapitaal en de zuinige bedrijfsvoering.

Het is niet toevallig dat Gebr. Ouwendijk B.V. in 1998 als eerste in Overschie het certificaat ‘Erkend Hoofdaannemer’ in de wacht sleept.

Hergebruik is eerder regel dan uitzondering, tot aan het rechtslaan van kromme spijkers toe. Willem overlijdt in 1942, dan pas 52 jaar oud. De zoons van Cornelis – Wim en Geert – komen in 1953 in de zaak.

Jaren van verandering

Cornelis ‘Kees’ Ouwendijk – de zoon van Geert – weet al heel vroeg: dit wil ik later ook. Hij is niet uit de werkplaats weg te slaan en helpt vaak mee met kleine klusjes. De vraag werpt zich op wat hij na zijn eindexamen in 1968 wil gaan doen en het lot beslist dat hij naar Zuid-Afrika emigreert.

Zijn oom heeft daar een bouwbedrijf en dat wordt uiteindelijk een prima – en ook stevige – opleiding. Vanaf 1971 draait hij volwaardig mee in de zaak van zijn vader en in de avonduren behaalt hij alle benodigde diploma’s. Het zijn jaren van verandering, onder andere van lokaal naar landelijk opereren. De opdrachtgevers worden groter, de opdrachten prestigieuzer. Dat heeft alles te maken met de geleverde kwaliteit. 

De echt ouderwetse handboor
Handen die een knop vast draaien
Bouwtekening
Mokerhamer
Verfkwasten in een emmertje

De lijst van grote opdrachtgevers leest als een sprookje: KPN, Van Haren Schoenen, ABN AMRO, Rotterdam The Hague Airport

 Zoals te verwachten is, is het personeelsverloop minimaal. Het is dan ook niet toevallig dat Gebr. Ouwendijk B.V. – zoals het bedrijf nu heet – in 1998 als eerste in Overschie het certificaat ‘Erkend Hoofdaannemer’ in de wacht sleept.

De lijst van grote opdrachtgevers leest als een sprookje: KPN, VanHaren Schoenen, ABN AMRO, Rotterdam The Hague Airport. Van (winkel)verbouwingen tot nieuwbouw, alles kan. En alles klopt. Gebr. Ouwendijk is bijvoorbeeld vaste aannemer van Rotterdam The Hague Airport (vliegveld Zestienhoven).

Maatschappelijke betrokkenheid

Net als alle andere familiebedrijven heeft Gebr. Ouwendijk altijd een maatschappelijk rol gehad. De oude Willem was secretaris van de Overschiese Werkliedenvereeniging ‘De Wederzijdsche Hulp’, een sociaal vangnet bij ziekte en overlijden. Cornelis was ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk. Die betrokkenheid is gebleven.

Kees is lid van en actief in verschillende brancheverenigingen, waaronder Bouwend Nederland en de Rotterdamse Aannemers Vereniging.  Hij is ook bestuurslid van de Stichting Molen De Speelman en beschermheer van de Stichting Kamp Amersfoort (zijn vader zat er een half jaar vast). Ook de stichting Museum Oud-Overschie kan op zijn belangstelling rekenen want   Kees is zelf een verwoed genealoog. Sponsorschap is een gegeven. De Sinterklaasvereniging of de Stichting De Wijkbus klopte nooit tevergeefs aan.

Hoe het verder gaat

Er is geen vierde generatie opgestaan, zodat Gebr. Ouwendijk in 2018 is overgenomen door het van oorsprong Rotterdamse familiebedrijf Koers Groep, dat zich onder meer toelegt op slim en duurzaam bouwen. Gebr. Ouwendijk verandert niet van naam, want de betrouwbaarheid en het vakmanschap blijven ook, zoals men dat sinds 1919 – en eigenlijk officieus sinds 1916 – gewend is.

Werkplaats van Ouwendijk met timmermannen

Gebroeders Ouwendijk BV

Zestienhovensekade 180
3043 KV Rotterdam
Gebroedersouwendijk.nl

Contact