het Predicaat

Hoe wordt u hofleverancier?

Hofleverancier ben je niet zomaar. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je een gerenommeerd bedrijf bent en minstens 100 jaar bestaat, liefst onder steeds dezelfde naam. Uiteraard is het bedrijf gezond en van onbesproken gedrag.

De aanvraagperiode voor het predicaat ‘bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ duurt ongeveer een jaar. Bij het 99-jarig bestaan van de onderneming kan al een duidelijk gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de burgemeester van de statutaire plaats van vestiging. 

De Commissaris van de Koning in de betreffende provincie doet grondig onderzoek naar het bedrijf. Bij een positieve uitkomst wordt advies aan de Koning uitgebracht. Zijne Majesteit mag zonder opgaaf van redenen de aanvraag afwijzen. Het Predicaat ‘bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is een persoonlijk recht (‘prerogatief’) van de regerend vorst en wordt verleend voor 25 jaar. De titel kan daarna bestendigd worden. 

Na een positieve beslissing van de koning wordt er een oorkonde opgesteld en wordt de koninklijke beschikking officieel aan het bedrijf meegedeeld. Daarna mag het wapenschild gevoerd worden, binnen de voorgeschreven toepassingen.

Koninklijke Beschikking 

Tijdens de regeringsperiode van HM Koningin Juliana mocht ook ZKH Prins Bernhard predicaten verlenen. In 1987 heeft Koningin Beatrix besloten dat uitsluitend zij dit recht heeft en daarvan is Koning Willem-Alexander niet afgeweken. Daarom betreft het een Koninklijke Beschikking en niet een Koninklijk Besluit. 

In deze video kunt u zien hoe het wapenschild wordt gegoten en beschilderd bij gieterij Sillen & Co in Swalmen. Lees hier het verhaal over dit familiebedrijf.

Wapenschilden
door de jaren

1851

 Wapenschild,
ZKH prins Alexander der Nederlanden

Koninklijk besluit,
24 augustus 1815

1891

Wapenschild,
HM Koningin Emma Regentes

Koninklijk besluit,
7 april 1891

1907

Wapenschild,
HM Koningin Wilhelmina

Koninklijk besluit,
10 juli 1907

1907

Wapenschild,
HM Prinses Juliana

Koninklijk besluit,
10 juli 1907

1937

Wapenschild,
ZKH prins Bernard der Nederlanden

Koninklijk besluit,
3 mei 1937

1987

Wapenschild ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’,
HM Koningin Beatrix

Koninklijk besluit 1987

de Spelregels 

Voorwaarden om Hofleverancier
te worden en te blijven

 

 

Zijne Majesteit de Koning verleent het recht tot het voeren van het koninklijk wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Het predicaat is verbonden aan de naam van de onderneming en is niet overdraagbaar en wordt in beginsel uitgereikt voor maximaal 25 jaar. 

De onderneming dient ten minste 100 jaar te bestaan. Ook kan een aanvraag worden ingediend bij een bijzonder jubileum (100-, 125-, 150-jarig bestaan) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. 

Bij voorkeur handelt het (familie)bedrijf sinds de oprichting onder dezelfde naam en heeft de Nederlandse identiteit. In haar bedrijfstak moet de onderneming tenminste regionaal een eerste of duidelijk vooraanstaande plaats innemen. Onder meer betekent dit, dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.

In de regel levert men niet daadwerkelijk aan het hof, al is dat natuurlijk wel mogelijk. Andersom is het absoluut niet zo dat een onderneming die wel eens aan het hof levert, de titel mag gebruiken. 

De gerechtigde dient de uitgereikte documenten, te weten het afschrift van de Koninklijk Beschikking, de oorkonde en het exemplaar van de bepalingen zorgvuldig te bewaren. De oorkonde blijft eigendom van Zijne Majesteit de Koning en dient bij voorkeur zichtbaar opgehangen te worden in een voor het publiek toegankelijke ruimte van de onderneming.

Contact