de Stichting

Het bestuur van de Stichting Hofleveranciers poserend op het Lange Voorhout in Den Haag. Imre Krull, Jan-Willem Klein en Ron Willems
Stichting Hofleveranciers in Nederland

Wie we zijn en wat we doen

Onze stichting behartigt de belangen van de ondernemingen in Nederland, die zijn onderscheiden door ZM Koning Willem Alexander met de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Als stichting zijn we niet betrokken bij de procedure rondom het recht deze titel te voeren of te behouden.

Ons voornaamste doel is de onderscheiding een bredere bekendheid en inhoud geven. Daarmee bevorderen we niet alleen het nationale aanzien van de begunstigde ondernemingen, het toont ook de gezamenlijke verbondenheid met de monarchie en ons Koninklijk Huis. Met onze activiteiten willen we ook de onderlinge band tussen de Hofleveranciers versterken.

Wat doen wij

Ervaring leert dat er behoefte is aan een organisatie als de onze. We werken actief aan de bekendheid van de onderscheiding en aan het onderhouden van relaties met de aangesloten bedrijven, betrokkenen en geïnteresseerden in het predicaat Hofleverancier.

Onze belangrijkste taken zijn: 

  • het informeren van pers en publiek en het beheer van de website 
  • het informeren en adviseren bij het voorbereiden van de aanvraag en het onderzoek 
  • het onderhouden van contacten met het Koninklijk Huis, ministeries, provincies en gemeenten
  • het tijdelijk beschikbaar stellen van het wapenbord, dat hoort bij de onderscheiding ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ om te gebruiken bij de officiële toekenning en/of uitreiking 

Daarnaast beheren en onderhouden we een collectie oude wapenborden, oorkondes en predicaten, zowel afgegeven in Nederland als door buitenlandse vorstenhuizen. 

Een aantal wapenborden uit onze collectie vindt u op de pagina over ‘het Predicaat’

het Bestuur

De organisatie van de stichting is in handen van een klein team. De leden van het bestuur zijn in het dagelijks leven niet verbonden aan een onderneming die is onderscheiden met het recht ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ en kunnen zodoende onbevooroordeeld hun taken vervullen. Zij doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen extra vergoeding. 

Voorzitter

Secretaris/
Penningmeester

Bestuurslid

Financieel Adviseur

De heer J.W.J.
(Jan-Willem) Klein 

De heer R.F.
(Ron) Willems 

Mevrouw Drs. I.K. (Imre) Krull

De heer R. (René) Reijsmeijer

Sinds 2010 is de heer Klein als bestuurslid verbonden aan de stichting. Vanaf april 2019 is hij voorzitter en primair contactpersoon van de stichting. De heer Klein heeft verschillende boeken over de (internationale) hofleveranciers vertaald.

Sinds 2019 maakt de heer Willems deel uit van het bestuur. Hij werkt als bestuurssecretaris en is ook bij andere organisaties betrokken als bestuurder. De heer Willems overziet het hele werkveld van de stichting en heeft nieuwe impulsen aan de governance gegeven.

Mevrouw Krull is ondernemer. Haar expertise, vooral op het gebied van communicatie, helpt om de stichting meer op de kaart te zetten. Zij hoopt collega-ondernemers te inspireren om de volgende 100 jaar vol te maken. In ‘good times and bad times’.

De heer Reijsmeijer is sinds 2011 verbonden aan de stichting. Hij is financieel adviseur en levert jaarlijks het financiële jaarrapport van de stichting aan. Hij is er trots op deel uit te maken van dit team dat zich inzet voor de instandhouding van een mooi stukje Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Voorzitter

De heer J.W.J.
(Jan-Willem) Klein 

Sinds 2010 is de heer Klein als bestuurslid verbonden aan de stichting. Vanaf april 2019 staat de stichting op zijn naam en is hij voorzitter. De heer Klein heeft verschillende boeken over de (internationale) hofleveranciers vertaald.

Secretaris/
Penningmeester

De heer R.F. 
(Ron) Willems 

Sinds 2019 maakt de heer Willems deel uit van het bestuur. Hij werkt als bestuurssecretaris en is ook bij andere organisaties betrokken als bestuurder. De heer Willems overziet het hele werkveld van de stichting en heeft nieuwe impulsen aan de governance gegeven.

Bestuurslid

Mevrouw Drs. I.K. (Imre) Krull

Mevrouw Krull is ondernemer. Haar expertise, vooral op het gebied van communicatie, helpt om de stichting meer op de kaart te zetten. Zij hoopt collega-ondernemers te inspireren om de volgende 100 jaar vol te maken. In ‘good times and bad times’.

Financieel Adviseur

De heer R. (René) Reijsmeijer

De heer Reijsmeijer is sinds 2011 verbonden aan de stichting. Hij is financieel adviseur en levert jaarlijks het financiële jaarrapport van de stichting aan. René is er trots op deel uit te maken van dit team dat zich inzet voor de instandhouding van een mooi stukje Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Historie

Stichting Hofleveranciers is opgericht in 1975 voor onderzoek en studie naar wapenschilden, hofleveranciers en de ‘koninklijken’. Nadrukkelijk strekte de interesse zich niet alleen uit naar grote corporates, zoals Ahold of KLM, maar ook naar de vele schutterijen, harmonieën en verenigingen in ons land. Uiteindelijk is er een splitsing ontstaan en houdt de stichting zich sindsdien hoofdzakelijk bezig met Hofleveranciers en hun geschiedenis.

De oprichting van de Stichting is niet geïnitieerd door het Koninklijk Huis. In het Verenigd Koninkrijk bestaat al een soortgelijke organisatie sinds de troonsbestijging van Koningin Victoria in 1840.

Deelnemerschap

Aansluiting bij Stichting Hofleveranciers gebeurt op vrijwillige basis. Iedereen die de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ mag voeren kan deelnemen aan Stichting Hofleveranciers in Nederland. Ook andere geïnteresseerde organisaties en particulieren kunnen schriftelijk het deelnemerschap aanvragen bij het secretariaat van de stichting. Daarnaast zullen alle nieuwe gerechtigden door de stichting benaderd worden met het verzoek om aan te sluiten.

Jaarlijks zal een bijdrage van € 65 worden gevraagd, meer mag uiteraard ook, om de activiteiten te kunnen uitvoeren en de secretariaatskosten te dekken.  

Rolf van der Krogt

Herinnering aan Rolf

Tot aan zijn overlijden in april 2019 heeft Rolf van der Krogt zich 35 jaar ingezet voor de Stichting. Zo heeft hij diverse boeken geschreven over hofleveranciers en over het Predicaat Hofleverancier. Het laatste boek publiceerde hij in 2013 ter gelegenheid van “200 jaar hofleveranciers onder Oranje”. Dit tegelijk met het begin van de vieringen rond het 200-jarige jubileum van onze monarchie. Rolf was een bevlogen man die met grote passie de stichting voerde. Hij gaf jarenlang twee maal per jaar het nieuwsbulletin “Een Koninklijk gebaar” uit waarin nieuwsfeitjes, nieuwe gerechtigden en dergelijke werden voorgesteld. Veelal werd ook een bedrijf in het licht gezet.

Rolf legde een uitstekende basis voor de volgende ontwikkeling van de stichting. Wij zijn hem daar dankbaar voor.

Contact

Voor alle vragen over het Hofleverancierschap kunt u terecht bij onze stichting. Wij zullen deze zoveel mogelijk beantwoorden of doorleiden naar de juiste instanties. Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Gebruik voor uw vragen bij voorkeur onderstaand contactformulier.

Hofleverancier.nl werd onder andere gerealiseerd door
beeld communicatie

Petra de Beij
Televisieproducent
www.mediamol.tv

externe communicatie

Marike Timmermans
Persvoorlichting
uwpersvoorlichter.nl

grafisch ontwerp

Ruud Willems
Grafisch & redactioneel ontwerp
ruudwillems.nl

tekstschrijver

Koen Donker Van Heel
DVHC
www.linkedin.com

projectmanagement & communicatieadvies

Laura Lammers
@Laura
www.linkedin.com

webteksten

Carola Kesteloo
Creative Business Partner
carolakesteloo.nl

fotografie en film

Frank Diemel en Nico te Laak
Plaatwerk Fotografen
plaatwerk-fotografen.nl

ontwerp logo en
ontwikkeling huisstijl

Mónica Waalwijk de Carvalho
Artgrafica
artgrafica.nl

Contact