de Stichting

bestel hier het boek
‘HOFLEVERANCIERS’

Het bestuur in Den Haag
Stichting Hofleveranciers in Nederland

Wie we zijn en wat we doen

Onze stichting behartigt de belangen van de ondernemingen in Nederland, die zijn onderscheiden door ZM Koning Willem Alexander met de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Als stichting zijn we niet betrokken bij de procedure rondom het recht deze titel te voeren of te behouden.

Ons voornaamste doel is de onderscheiding een bredere bekendheid en inhoud geven. Daarmee bevorderen we niet alleen het nationale aanzien van de begunstigde ondernemingen, het toont ook de gezamenlijke verbondenheid met de monarchie en ons Koninklijk Huis. Met onze activiteiten willen we ook de onderlinge band tussen de Hofleveranciers versterken.

Wat doen wij

Ervaring leert dat er behoefte is aan een organisatie als de onze. We werken actief aan de bekendheid van de onderscheiding en aan het onderhouden van relaties met de aangesloten bedrijven, betrokkenen en geïnteresseerden in het predicaat Hofleverancier.

Onze belangrijkste taken zijn: 

  • het informeren van pers en publiek en het beheer van de website 
  • het informeren en adviseren bij het voorbereiden van de aanvraag en het onderzoek 
  • het onderhouden van contacten met het Koninklijk Huis, ministeries, provincies en gemeenten
  • het tijdelijk beschikbaar stellen van het wapenbord, dat hoort bij de onderscheiding ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ om te gebruiken bij de officiële toekenning en/of uitreiking 

Daarnaast beheren en onderhouden we een collectie oude wapenborden, oorkondes en predicaten, zowel afgegeven in Nederland als door buitenlandse vorstenhuizen. 

Een aantal wapenborden uit onze collectie vindt u op de pagina over ‘het Predicaat’

het Bestuur

De organisatie van de stichting is in handen van een klein team. De leden van het bestuur zijn in het dagelijks leven niet verbonden aan een onderneming die is onderscheiden met het recht ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ en kunnen zodoende onbevooroordeeld hun taken vervullen. Zij doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

JW Klein

Voorzitter

Petra de Beij

Persvoorlichter

Edger Hamer

Adviseur

Justine Marcella

Ambassadeur

De heer J.W.J.
(Jan-Willem) Klein 

Mevrouw S.C. (Petra) de Beij 

De heer E.A. (Edger) Hamer

Mevrouw Drs. J.C.L. (Justine) Marcella

Sinds 2010 is de heer Klein als bestuurslid verbonden aan de stichting. Vanaf april 2019 is hij voorzitter en primair contactpersoon van de stichting. De heer Klein heeft verschillende boeken over de (internationale) hofleveranciers vertaald.

Mevrouw de Beij is mediaprofessional. Als journalist/chef redactie werkte ze bij Hart van Nederland, Een Vandaag, RTL Nieuws en vele andere bekende programma’s. Ze werkt nu als zelfstandig televisieproducent. Voor de stichting vervult ze de rol van persvoorlichter en zet ze actief haar netwerk in om de Hofleveranciers in de media voor het voetlicht te krijgen.

De heer Hamer is een allround mediaspecialist. Hij heeft de afgelopen 35 jaar zijn voetsporen verdiend in print, radio, communicatie, marketing en de uitgeverswereld en werkt(e) bij bedrijven als de AVRO, RTL, SBS, de TROS en AVROTROS. Met zijn expertise hoopt hij de stichting nog meer bekendheid te geven.

Mevrouw Marcella is Koninklijk Huis- journalist en koningshuisdeskundige en als ambassadeur aan de stichting verbonden: ‘Ik vind het een eer om als ambassadeur van Stichting Hofleveranciers in Nederland mee te helpen om deze onderscheiding van de Koning voor ondernemers nog meer bekendheid te geven. Het Hofleverancierschap is voor hen misschien wel belangrijker dan een lintje.”

Imre Krull

Adviseur

Ron Willems

Secretaris/
Penningmeester

Marike Timmermans

Persvoorlichter

Mevrouw I.K. (Imre) Krull

De heer R.F.
(Ron) Willems 

Mevrouw Marike Timmermans

Mevrouw Krull is ondernemer. Haar expertise, vooral op het gebied van communicatie, helpt om de stichting meer op de kaart te zetten. Zij hoopt collega-ondernemers te inspireren om de volgende 100 jaar vol te maken. In ‘good times and bad times’.

Sinds 2019 maakt de heer Willems deel uit van het bestuur. Hij werkt als bestuurssecretaris en is ook bij andere organisaties betrokken als bestuurder. De heer Willems overziet het hele werkveld van de stichting en heeft nieuwe impulsen aan de governance gegeven.

Mevrouw Timmermans is onze persvoorlichter. Ze zorgt voor de zichtbaarheid van onze stichting en de aangesloten hofleveranciers.

JW Klein

Voorzitter

De heer J.W.J.
(Jan-Willem) Klein 

Sinds 2010 is de heer Klein als bestuurslid verbonden aan de stichting. Vanaf april 2019 staat de stichting op zijn naam en is hij voorzitter. De heer Klein heeft verschillende boeken over de (internationale) hofleveranciers vertaald.

Ron Willems

Secretaris/
Penningmeester

De heer R.F. 
(Ron) Willems 

Sinds 2019 maakt de heer Willems deel uit van het bestuur. Hij werkt als bestuurssecretaris en is ook bij andere organisaties betrokken als bestuurder. De heer Willems overziet het hele werkveld van de stichting en heeft nieuwe impulsen aan de governance gegeven.

Edger Hamer

Bestuurslid

De heer E.A. (Edger) Hamer

De heer Hamer is een allround mediaspecialist. Hij heeft de afgelopen 35 jaar zijn voetsporen verdiend in print, radio, communicatie, marketing en de uitgeverswereld en werkt(e) bij bedrijven als de AVRO, RTL, SBS, de TROS en AVROTROS. Met zijn expertise hoopt hij de stichting nog meer bekendheid te geven.

Adviseur

Mevrouw Drs. I.K. (Imre) Krull

Mevrouw Krull is ondernemer. Haar expertise, vooral op het gebied van communicatie, helpt om de stichting meer op de kaart te zetten. Zij hoopt collega-ondernemers te inspireren om de volgende 100 jaar vol te maken. In ‘good times and bad times’.

Justine Marcella

Ambassadeur

Mevrouw Drs. J.C.L. (Justine) Marcella

Mevrouw Marcella is Koninklijk Huis- journalist en koningshuisdeskundige en als ambassadeur aan de stichting verbonden: ‘Ik vind het een eer om als ambassadeur van Stichting Hofleveranciers in Nederland mee te helpen om deze onderscheiding van de Koning voor ondernemers nog meer bekendheid te geven. Het Hofleverancierschap is voor hen misschien wel belangrijker dan een lintje.”

Petra de Bij

Persvoorlichter

Mevrouw S.C. (Petra) de Beij 

Mevrouw de Beij is mediaprofessional. Als journalist/chef redactie werkte ze bij Hart van Nederland, Een Vandaag, RTL Nieuws en vele andere bekende programma’s. Ze werkt nu als zelfstandig televisieproducent. Voor de stichting vervult ze de rol van persvoorlichter en zet ze actief haar netwerk in om de Hofleveranciers in de media voor het voetlicht te krijgen.

Marike Timmermans

Persvoorlichter

Mevrouw Marike Timmermans

Mevrouw Timmermans is onze persvoorlichter. Ze zorgt voor de zichtbaarheid van onze stichting en de aangesloten hofleveranciers.

Historie

Stichting Hofleveranciers is opgericht in 1975 voor onderzoek en studie naar wapenschilden, hofleveranciers en de ‘koninklijken’. Nadrukkelijk strekte de interesse zich niet alleen uit naar grote corporates, zoals Ahold of KLM, maar ook naar de vele schutterijen, harmonieën en verenigingen in ons land. Uiteindelijk is er een splitsing ontstaan en houdt de stichting zich sindsdien hoofdzakelijk bezig met Hofleveranciers en hun geschiedenis.

De oprichting van de Stichting is niet geïnitieerd door het Koninklijk Huis. In het Verenigd Koninkrijk bestaat al een soortgelijke organisatie sinds de troonsbestijging van Koningin Victoria in 1840.

Deelnemerschap

Aansluiting bij Stichting Hofleveranciers gebeurt op vrijwillige basis. Iedereen die de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ mag voeren kan deelnemen aan Stichting Hofleveranciers in Nederland. Ook andere geïnteresseerde organisaties en particulieren kunnen schriftelijk het deelnemerschap aanvragen bij het secretariaat van de stichting. Daarnaast zullen alle nieuwe gerechtigden door de stichting benaderd worden met het verzoek om aan te sluiten.

Jaarlijks zal een bijdrage van € 75 worden gevraagd, meer mag uiteraard ook, om de activiteiten te kunnen uitvoeren en de secretariaatskosten te dekken.  

Rolf van der Krogt

Herinnering aan Rolf

Tot aan zijn overlijden in april 2019 heeft Rolf van der Krogt zich 35 jaar ingezet voor de Stichting. Zo heeft hij diverse boeken geschreven over hofleveranciers en over het Predicaat Hofleverancier. Het laatste boek publiceerde hij in 2013 ter gelegenheid van “200 jaar hofleveranciers onder Oranje”. Dit tegelijk met het begin van de vieringen rond het 200-jarige jubileum van onze monarchie. Rolf was een bevlogen man die met grote passie de stichting voerde. Hij gaf jarenlang twee maal per jaar het nieuwsbulletin “Een Koninklijk gebaar” uit waarin nieuwsfeitjes, nieuwe gerechtigden en dergelijke werden voorgesteld. Veelal werd ook een bedrijf in het licht gezet.

Rolf legde een uitstekende basis voor de volgende ontwikkeling van de stichting. Wij zijn hem daar dankbaar voor.

Contact

Voor alle vragen over het Hofleverancierschap kunt u terecht bij onze stichting. Wij zullen deze zoveel mogelijk beantwoorden of doorleiden naar de juiste instanties. Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Gebruik voor uw vragen bij voorkeur onderstaand contactformulier.

Hofleverancier.nl werd onder andere gerealiseerd door
beeld communicatie

Petra de Beij
Televisieproducent
www.mediamol.tv

externe communicatie

Marike Timmermans
Persvoorlichting
uwpersvoorlichter.nl

grafisch ontwerp

Ruud Willems
Grafisch & redactioneel ontwerp
ruudwillems.nl

tekstschrijver

Koen Donker Van Heel
DVHC
www.linkedin.com

projectmanagement & communicatieadvies

Laura Lammers
@Laura
www.linkedin.com

webteksten

Carola Kesteloo
Creative Business Partner
carolakesteloo.nl

fotografie en film

Frank Diemel en Nico te Laak
Plaatwerk Fotografen
plaatwerk-fotografen.nl

ontwerp logo en
ontwikkeling huisstijl

Mónica Waalwijk de Carvalho
Artgrafica
artgrafica.nl

Contact