Nieuws

bestel hier het boek
‘HOFLEVERANCIERS’

Een wapenschild uit Middelburg

1 september 2020
Jan-Willem Klein

Op 11 Augustus 2020 ontving ik een email waarin geschreven werd over een wapenschild en de daarbij behorende oorkonde uit de regeerperiode van HM Koningin Weduwe Emma.  

Dit wapenschild hing destijds boven de ingang van Apotheek Van der Harst in Middelburg. Contact met de heer Kees-Jan Lastdrager was snel gelegd en een afspraak om het wapenschild op te halen eveneens.

Zo togen Ron en ik op 1 september 2020 naar Souburg, de vestiging in Middelburg was opgeheven en het schild verhuisde met de inboedel naar Souburg, om schild en oorkonde in ontvangst te nemen. Uiteraard waren we veel te vroeg en hebben dus eerst een wandeling door het dorp gemaakt en een lekkere kop koffie gedronken bij een oer-Hollands café direct tegenover het NS-station in Souburg.

Klokke vier verschenen wij op het afgesproken adres en werden daar hartelijk begroet door Kees-Jan Lastdrager.

Overdracht van het wapenschild

Ter voorbereiding had ik een overdrachtacte opgemaakt waarin vermeld is dat de heren Kees-Jan Lastdrager en Piet Baltus het wapenschild plus oorkonde aan de Stichting Hofleveranciers in Nederland overdragen.

 

De heer Kees-Jan Lastdrager licht de historie van het wapenschild aan de heer Klein toe

Kees-Jan Lastdrager licht de historie van het wapenschild toe. Het is vaak meeverhuisd naar  opvolgende vestigingen van Van der Harst. 

Dit wapenschild zal tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum in 2025 getoond worden.

zijn     zijapotheek stamt uit 1818. De apotheker heette De Blaecke de Ligny en was gevestigd aan de Korte Delft G 7 in Middelburg. Deze adressering is nog van vóór de omnummering in 1928. Momenteel heet het adres Korte Delft 12.

Het predicaat (1894) stelt dat het wapenschild is gegund aan Jan Cornelis van der Harst. Hij was provisor (de beheerder of waarnemer) van 1890 tot 1912 van apotheek De Blaeke de Ligny.  

Voor de Tweede Wereldoorlog voerden meerdere provisors de apotheek. De naam van de apotheek wijzigde in de dertiger jaren in Wed. JC van der Harst, die in november 1945 overleed. Na de oorlog heette de apotheek Van der Harst tot de heer Van den Boogert in 1963 de provisor werd. De apotheek droeg vanaf dat moment zijn naam. 

De tand des tijds doorstaan

In 1971 verhuisde de apotheek naar het Damplein 12 in Middelburg en in 1973 naar de Vrijlandstraat 79. En het schild verhuisde steeds mee, van gevel naar gevel. In september 1998 werden de heren Lastdrager en Baltus de apothekers en midden 1999 verhuisde het wapenschild naar de Roozenburglaan 18 in Middelburg. Met de komst van de nieuwe apothekers veranderde de naam van de apotheek in Dauwendaele. Na 2000 werden de namen BENU en MEDIQ er aan toegevoegd. Daardoor verviel het predicaat. Het wapenschild werd opgeslagen in Souburg.

Een derde versie van het schild van Emma

In vergelijk met de wapenschilden van HM Koningin Weduwe Emma die zich reeds in de collectie van de stichting bevinden, is het schild van de voormalige apotheek De Blaeke de Ligny, dat wij cadeau kregen van Kees-Jan Lastdrager en Piet Baltus, wel als gewoonlijk uitgevoerd in gietijzer maar kleiner, waardoor het uniek is. Als we de verschillende wapenschilden van Koningin Emma naast elkaar zetten, dan vallen ook verschillen in kleurstelling op. Waarschijnlijk zijn die ontstaan door tussentijdse reparaties gedurende het 126-jarig bestaan van het schild.

 

het wapenschild van Emma in de opslag van Souburg
De oorkonde van koningin Emma uit 1894

De originele oorkonde, ondertekend op 15 oktober 1894 door Graaf H. Du Monceau. 

Contact