Het nieuwe logo of beeldmerk van de stichting

Privacybeleid

Hier vind je de privacy-verklaring en het cookiesbeleid van
Stichting Hofleveranciers in Nederland (SHiN)

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door SHiN en het gebruik van cookies op www.hofleverancier.nl

SHiN doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je bij ons bestelt, hebben we een aantal gegevens van je nodig om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Contactgegevens Stichting Hofleveranciers in Nederland

info@hofleverancier.nl 

(+ 31) 06 13 56 33 73

  1.  Persoonsgegevens die wij verwerken

  SHiN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

   
  2.  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres dan verwijderen wij deze informatie.

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

  3.  Met welk doel en op basis van welke grondslag

  SHiN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • SHiN analyseert het gedrag van de bezoekers van de website om daarmee de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

   

  4.  Delen van persoonsgegevens met derden

  SHiN deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SHiN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  De gegevens, die SHiN  ontvangt en verwerkt, worden beheerd door:

  • Functionaris gegevensbescherming.
   Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is Ron Willems, secretaris van de stichting, en door de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd onder FG-nummer FG011066. Zijn functie is gebaseerd op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hij voert zijn taken en verplichtingen onafhankelijk uit. In dat kader is de FG, Ron Willems, buiten SHiN om te benaderen via Ron-Willems@hetnet.nl
  • Keurigonline.nl
   De e-mail van SHiN wordt gehost bij Keurigonline.nl. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Keurigonline.nl. De website en back-ups van de website worden gehost bij Keurigonline.nl. Gegevens die jij achterlaat op de website van SHiN zijn op de servers van Keurigonline.nl. opgeslagen.
  • Mollie
   Betalingen worden verwerkt via Mollie. Gegevens die jij achterlaat bij een online betaling zijn op de servers van Mollie opgeslagen. Op locatie worden betalingen verwerkt via Mollie. Gegevens die jij achterlaat bij een betaling zijn op de servers van Mollie opgeslagen.

  SHiN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
   

  5.  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  SHiN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Jouw facturatie gegevens, aflever-gegevens en factuur worden opgeslagen in Keurigonline.nl. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd om steeds gepaste garantie te kunnen geven. Jij hebt het recht deze gegevens te laten verwijderen. Je kan dit aanvragen door een mail te sturen naar info@hofleverancier.nl
  • Analytics
   De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  6.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  SHiN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

  7.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  info@hofleverancier.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier dagen, op jouw verzoek reageren.

  SHiN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan bij: autoriteitpersoonsgegevens.nl

  8.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  SHiN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hofleverancier.nl of met onze FG via Ron-Willems@hetnet.nl

  9.  De privacy-verklaring 

  Zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacy-verklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 mei 2022.

   

   

   

  Contact